Opinión

O dos capiteis do antigo mosteiro de San Francisco é unha anécdota e o problema precisamente é que o goberno...