Como facer un Betanzos máis xusto coas taxas municipais? 

Como facer un Betanzos máis xusto coas taxas municipais? 

As ordenanzas fiscais son unha oportunidade para repensar as políticas municipais desde unha óptica progresista, con taxas que teñan en conta a capacidade económica das persoas á hora de cobrarlle. Unhas taxas municipais xustas porque fagan pagar máis a quen máis ten, para garantir servizos a quen menos ten.
Por iso propuxemos un recargo no IBI á segunda vivenda (baleira) e por iso vemos necesario obrigar á concesionaria da piscina e o polideportivo a non cobrar polos días que pecha. Queremos subir o que pagan eléctricas, telefónicas e outras grandes empresas de servizos por usar as nosas rúas, aire e fachadas para os seus negocios. Que paguen máis os bancos que usan a rúa para facer negocio cos seus caixeiros, ou as terrazas do Campo que se benefician de canto o Concello organiza nesa praza cos cartos de todas.

Así poderíamos beneficiar algúns colectivos que o precisan moito máis, facendo descontos na contribución para vivendas sociais e de promoción oficial ou ás explotacións agropecuarias, ou descontar parte da taxa de terrazas no Casco Histórico, para favorecer a apertura de novos negocios. Ou establecer os mesmos descontos para estudantes, mocidade, persoas desempregadas, pensionistas ou vítimas de violencia machista nas tarifas dos servizos educativos, culturais e deportivos.

Aproveitemos para derrogar taxas inxustas, como a da ORA, que permitiu até agora a unha empresa privada cobrarnos por aparcar nas nosas rúas. Taxa inxusta socialmente, porque cobra igual a un millonario cá unha desempregada e prexudicial para o noso comercio, que ten que competir con grandes superficies que dan aparcamento gratis. Levamos anos demandando mudar a ORA por un sistema gratuíto de rotación do estacionamento. Agora que o Pleno cancelou por fin a concesión, o lóxico é dar tamén por finalizada a taxa.

Se algo non son as ordenanzas fiscais -os impostos-, é algo técnico; ao contrario, son do máis político e ideolóxico que un Concello pode facer. Decidir cobrar a unhas ou outras non é inocente, responde a unha forma de entender o público e a sociedade. No BNG estamos convencidas de que os impostos municipais son claves para a redistribución da riqueza por iso defenderemos sempre uns tributos municipais máis xustos.


Artigo publicado no xornal "Betanzos e a súa comarca" en decembro de 2016
 
 

Como facer un Betanzos máis xusto coas taxas municipais?