Opinión: Henrique del Río

É o momento da unidade, só o pobo salva ao pobo

Desde o BNG presentamos ao goberno local unha batería de medidas para completar as que foi tomando desde o inicio da crise, que respaldamos mesmo antes do estado de alarma. Son propostas para loitar contra este virus e as súas consecuencias. Todo traballo é pouco e dende logo nós imos poñer todo o noso esforzo ao servizo da veciñanza de Betanzos.

CIEC e Globo: son as fundacións a mellor solución?

Henrique del Río é o voceiro do BNG

Non se pode crear a aparencia de que temos que elixir entre montar o chiringuito ou que desapareza o globo, porque hai outras moitas maneiras de conservar unha tradición como esta: desde unha asociación entre os propios construtores até que sexa o Concello por si mesmo quen o asuma directamente.

A importancia da prensa local para a democracia

É de louvar que unha asociación sexa quen manteña durante un cuarto de século un xornal centrado na información local, e facelo en galego, nun idioma desaparecido da maior parte dos xornais do noso país, dá proba tamén dun compromiso coa nosa identidade