Demandaremos no Pleno ao goberno local que garanta que Visecorsa cumpre a normativa ambiental

Xuntanza sobre a factoría con veciñanza de Talai

“O pasado xoves durante toda a tarde e até entrada a noite esta empresa emitiu un fume negro e denso visíbel perfectamente mesmo desde o centro de Betanzos que volveu desatar as queixas da veciñanza de Talai e dos veciños e veciñas de Betanzos segundo nos trasladaron”

O BNG trasladará este tema ao Pleno municipal que se celebrará o vindeiro martes e pedirá ao goberno que actúe e reclame da Xunta, competente en medio ambiente, as medicións oportunas para garantir que esta empresa cumpre coa normativa en materia ambiental.

Demandaremos no Pleno ao goberno local que garanta que Visecorsa cumpre a normativa ambiental

“O pasado xoves durante toda a tarde e até entrada a noite esta empresa emitiu un fume negro e denso visíbel perfectamente mesmo desde o centro de Betanzos que volveu desatar as queixas da veciñanza de Talai e dos veciños e veciñas de Betanzos segundo nos trasladaron”

O BNG trasladará este tema ao Pleno municipal que se celebrará o vindeiro martes e pedirá ao goberno que actúe e reclame da Xunta, competente en medio ambiente, as medicións oportunas para garantir que esta empresa cumpre coa normativa en materia ambiental.

Betanzos, 24 de marzo de 2017. O BNG pediu ao goberno local que actúe diante das queixas veciñais polas emisións da empresa Visecorsa en Talai. “O pasado xoves durante toda a tarde e até entrada a noite esta empresa emitiu un fume negro e denso visíbel perfectamente mesmo desde o centro de Betanzos que volveu desatar as queixas da veciñanza de Talai e dos veciños e veciñas de Betanzos segundo nos trasladaron”, explicou o portavoz do BNG, Henrique del Río.

O BNG trasladará este tema ao Pleno municipal que se celebrará o vindeiro martes e pedirá ao goberno que actúe e reclame da Xunta, competente en medio ambiente, as medicións oportunas para garantir que esta empresa cumpre coa normativa en materia ambiental. “Parece obvio que a actividade dunha empresa ten que ser compatíbel coa saúde e co coidado do noso medio e o concello terá que actuar para garantir o benestar dos veciños e veciñas”, engadiu Del Río.

O portavoz nacionalista recordou que o BNG hai tres anos cando se abriu a actual fábrica en Talai xa trasladara varias veces ao Concello en apoio aos veciños e veciñas a súa oposición a que unha empresa destas características, que emite ruídos e fumes se instalase a carón das vivendas. “Cando esta empresa se instalou na antiga fabrica de Maderas Betanzos xa advertimos que non era un serradoiro nin unha pequena empresa familiar e que, polo tanto, non era o lugar para que se establecera unha empresa coma esta.

Na nosa comarca temos terreo industrial baleiro nos polígonos onde entendemos que é un sitio máis idóneo para fábricas con emisión de fumes e ruídos”, engadiu del Río, mais “unha vez que o goberno concedeu a licenza e se negou a negociar coa empresa que se establecera noutra ubicación desde logo o que sí é imprescindíbel e que se asegure de que cumpre a normativa e garanta a saúde e calidade de vida da veciñanza”, concluíu.
 

Demandaremos no Pleno ao goberno local que garanta que Visecorsa cumpre a normativa ambiental