Bolsas para actividades extraescolares

Bolsas para actividades extraescolares

Unha convocatoria pública de axudas para as actividades extraescolares en ensino obrigatorio, de forma que ningún neno ou nena quede excluído debido á situación económica da súa familia

Bolsas para actividades extraescolares