Limitar a implantación de grandes superficies

Limitar a implantación de grandes superficies

O pequeno comercio é un sector estratéxico para Betanzos. As grandes superficies comerciais provocan o peche do pequeno comercio e precarizan o emprego. Limitaremos a súa implantación e impulsaremos o Centro Comercial Aberto como alternativa para o pequeno comercio

Limitar a implantación de grandes superficies