Crear un viveiro de empresas

Crear un viveiro de empresas

O Concello é propietario de varias parcelas no polígono de Piadela. Co financiamento propio e de plans de outras administracións pode construírse unha nave con servizos e espazos comúns e espazos reservados para cada iniciativa empresarial. Trátase de crear novas oportunidades de emprego.

Crear un viveiro de empresas