Caixa de recursos para as asociacións

Caixa de recursos para as asociacións

Facilitar recursos materiais e coñecementos para o seu uso por parte das entidades e colectivos de forma que se facilite a organización das súas actividades. Estes recursos deben ser de propiedade municipal e gratuítos no seu uso, e deben poder solicitarse desde a web municipal

Caixa de recursos para as asociacións