UNKNOWN

O conto dos orzamentos de Betanzos...

Clientelismo, privatización de servizos públicos, contratos a dedo, concesionarias que non pagan ao Concello mentres á veciñanza se lle suben as taxas e impostos.... Son as contas do PSOE!

O conto dos orzamentos de Betanzos...