Orzamento participativo

Orzamento participativo

Para que os veciños e veciñas poidan decidir unha parte dos investimentos municipais. Garante o paso dunha democracia representativa a unha democracia participativa e son unha garantía de transparencia.