Banco de locais comerciais

Banco de locais comerciais

Crear un banco de locais comerciais baleiros e en desuso, tanto propiedade do Concello como de particulares, que se oferten en réxime de aluguer accesíbel. Que o Concello intermedie entre propietarios e as persoas interesadas en alugar e garanta o pagamento das rendas. Unha alternativa para crear emprego nun sector estratéxico para a nosa cidade.