Así axuda o goberno do PSOE a pasar a costa de xaneiro

Así axuda o goberno do PSOE a pasar a costa de xaneiro

O PSOE pretende subir as taxas dos servizos de saneamento e abastecemento de

1auga potábel, subir a taxa do Conservatorio, a da piscina e as actividades deportivas, o prezo do transporte adaptado e a taxa da recollida selectiva de lixo (por medio do Consorcio). Ademais, propón subir a taxa dos transportes especiais.

Pola contra, o pasado verán rebaixou a taxa para as terrazas de hostalaría no Campo e conxela as taxas ás eléctricas por botar cableado nas fachadas e baixo as rúas, por abrir oficinas bancariasa ou polo aproveitamento do espazo público polas empresas de telefonía móbil.

Le máis aquí!